Sunday, 23 October 2016

मी | Self Consciousness

I am afraid why most people talk much about politicians, celebrities, cricket, Pakistan, China and nothing about self?

Two friends met after a long time. In a two hours meeting they talked much about Modi, Rahul, Pawar, Salman, Pakistan, Chinese Goods, Cricket but they did not asked even a single question about how the life was going. 

‘सर्वात आधी मी भारतीय आहे आणि शेवटीही भारतीय आहे’ असे बरेच लोक म्हणत असतात. पण कोणतीही व्यक्ती सर्वात आधी आणि सर्वात शेवटी देखील ‘मी’ असते. ‘मी’ हीच प्रत्येकाची खरी ओळख असते. बाकी मराठी, भारतीय, अमुक धर्माचा, तमुक जातीचा या सगळ्या ओळखी दुय्यम आहेत. या दुय्यम ओळखीमध्ये तुमचं स्वत:च कर्तृत्व कांहीच नसतं. भारतात जन्माला आला म्हणून तुम्ही भारतीय, अमुक जातीत जन्माला आला म्हणून तुम्ही त्या जातीचे. या दुय्यम ओळखी तुमचा फायदा करण्यापेक्षा तोटाच जास्त करतात. तुम्ही स्वत:ला म्हणजे ‘मी’ला ओळखा आणि तुमच्या उपजत गुणांचा विकास करा. तुम्हाला, तुमच्या कुटुंबियांना आणि सर्व समाजाला त्याचाच फायदा होणार आहे. तुमच्या बाकीच्या अस्मितांचा उपयोग ना तुम्हाला, ना दुसऱ्यांना!

No comments:

Post a Comment