Thursday, 9 March 2017

दुसऱ्यांचा निषेध करणं थांबवा!

दुसऱ्यांचा निषेध करणं म्हणजे मोठा पराक्रम नव्हे. तुम्ही कुणाकुणाचा, कशा-कशाचा निषेध करणार आहात? त्यापेक्षा तुम्ही इग्नोर करायला शिकायला पाहिजे. ज्या गोष्टींचा तुमच्याशी संबंध नाही तिथं तुम्ही लक्ष घालायचं कारण नाही. तुमच्या निषेधानं कांही फरकही पडत नसतो. तरीही तुम्हाला निषेध करायची हौस असेल तर तुम्ही स्वत:चा निषेध करायला शिका. तुम्ही स्वत:ही अनेक चुकीच्या गोष्टी करत असता, तुमच्या कामाच्या बाबतीत तुम्ही प्रामाणिक नसता, तुम्ही दिलेला शब्द पाळत नाही, तुम्हीही बेजबाबदारपणे वागता, बेजबाबदार बरळता.... स्वत:चा निषेध करण्यासारख्या तुमच्याकडं अनेक गोष्टी आहेत. दुसऱ्यांचा निषेध करायचं तुम्ही बंद केलंत आणि स्वत:च्या चुकांचा निषेध करायला सुरवात केलीत तर तुमच्या जीवनात खूप मोठे, चांगले बदल घडतील –महावीर सांगलीकर  

No comments:

Post a Comment