Wednesday, 29 March 2017

तुमची ठाम मतं!

तुमच्या जीवनात असा एखादा प्रसंग येतो की त्यामुळं तुमच्या ठाम मतांना धक्का बसतो. तुम्ही आजपर्यंत जे समजत होता, हिरीरीने मांडत होता ते पूर्णपणे चुकीचं होतंयाची तुम्हाला जाणीव होते. पण हे मोकळेपणानं कबूल करण्याचं तुमच्यात धाडस नसतं. कारण तुमचा अहंकार. अहंकारी माणूस आपण चूक होतो हे कसं काय बरं कबूल करेल? बरं, तुमची ठाम मत मांडताना तुम्ही कित्येकदा दुसऱ्यांचा अपमान केलेला असतो, अनेक माणसं तुमच्यापासून दूर झालेली असतात. आता तुमची मतं बदलली असली तरी त्या दूर गेलेल्या लोकांना जवळ करण्यातही तुमचा अहंकार आडवा येतो. बरं तुमची ही ठाम मत असतात तरी कशाबद्दल? तर राजकारणी, सेलेब्रिटी, खेळाडू आणि तुमचा संबंध नसलेल्या व्यक्ती आणि घटनांच्याबद्दल. म्हणजे संबंध असणाऱ्या लोकांच्यापेक्षा संबंध नसणारे लोक तुम्हाला महत्वाचे वाटतात. गोंधळच आहे सगळा!

No comments:

Post a Comment